Karlstad

Om föreningen

Föreningen Norden i Karlstad bildades 1928 och hade 103 medlemmar i slutet av 2012. Vårt namn är, Föreningen Norden Karlstad- Hammarö lokalavd. Här kan du läsa mer om styrelsen. 

Föreningen har även skolor och bibliotek som medlemmar. Vår verksamhet har fokus på de Nordiska ländernas historia, kultur och samhällsfrågor.

Det är i år 49 år sedan Helsingforsavtalet undertecknades 1962 och de nordiska ländernas regeringar kom överens om att samarbeta inom en rad områden.  Men det nordiska samarbetet har en längre historia än så.

Redan 1919 grundades Föreningen Norden och de första länderna att ansluta sig var Sverige Danmark och Norge senare anslöt sig även Island, Finland och de självstyrande regionerna Färöarna, Grönland och Åland.

Nittiotvå år senare arbetar vi fortfarande på gräsrotsnivå i kommunerna. Det arbetet sker helt ideellt och finansieras av medlemsavgifter och i  bästa fall med  föreningsbidrag från kommunerna. Föreningen Norden på lokal nivå har inte varit någon högröstad revolutionerande organisation, istället har vi varit en stabil organisation med många eldsjälar som ständigt är pådrivande för samarbete mellan de nordiska länderna .

Vår gränsöverskridande organisation är den äldsta och mest omfattande formaliserade samarbetsforum i hela världen.  De nordiska ländernas samarbete sker  dels genom Föreningen Norden, Nordiska Rådet som bildades 1952 där parlamentariker ingår samt Nordiska ministerrådet som inrättades 1971. Alla dessa samarbetsforum utgör en god förebild för andra regioner och länder att med vänskapsband kan fred och hållbart samförstånd etableras.

Naturligtvis har de gemensamma värderingarna i vår del av Europa bidragit till den goda grannsämjan även att vi språkligt kunnat förstå varandra.  Men där språksvårigheter finns inom Skandinavium har vi ändå lyckats samarbeta. Föreningen Nordens organisation med verksamheter lokalt har definitivt haft betydelse för  det nordiska samarbetets utveckling.

Idag finns ca. 500 vänortskommuner inom hela Norden.  Karlstad kommuns vänorter är Moss i Norge, Nokia i Finland, Horsens i Danmark och Blönduós på Island.  En vänortsrörelse som växte fram redan under första världskriget  av engagerade människor. En verksamhet som tyvärr går på sparlåga idag.

Att det finns starka band mellan de nordiska länderna kan konstateras när man ser ländernas val  av olika samarbetspartner  och att det inte haft någon negativ påverkan på den goda sammanhållningen.  Några ex. Danmark, Island och Norge är med i NATO, men inte Sverige och Finland. Danmark, Finland och Sverige är med i EU medan Norge och Island valt medlemskap i EES.  Endast Finland av de nordiska länderna har valt att ansluta sig till den europeiska valutaunionen med euro som finsk valuta.

Föreningen Nordens arbete på gräsrotsnivå  har spelat roll under alla årtionden. Våra insatser för att öka kunskaperna och förståelsen för varandras historia, kultur och övriga samhällsfrågor fortsätter. Föreningen Norden har inte spelat ur sin roll i dagens globaliserade värld, snarare tvärtom. De nordiska ländernas folk bör i stället öka samarbetet  för att göra sin röst starkare  bl a av sociala, ekonomiska och säkerhetspolitiska skäl.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.