Karlstad

Styrelse

Ordförande

Viviann Gerdin
Tel: 070 – 343 97 58, 054 – 15 63 10
Mejl: nannegerdin@hotmail.com

Vice Ordförande

Eila Olofsson

Sekreterare

Ene Kiviloog

Kassör

Hilkka Mitander

Ledamöter

Jonas Wiren

Gunnar Törnqvist

Lars Westlund